Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga verksamheten samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Samarbetspartners

Välkommen till OffSÄK!

Save-the-date och Glad midsommar


Du har väl inte glömt att boka in datumet 13-14 november i din kalender? Det är ju nämligen då OffSÄK anordnar sin höstkonferens i Haninge.

Markus Planmo kommer och pratar om överenskommelsen, vilket är väldigt aktuellt just nu med tanke på de extra medel som kommit kommunerna och landstingen tillhanda.

 

Styrelsen och kansliet önskar samtliga medlemmar en glad midsommar och så ses vi den 13-14 november i Haninge!


Offsäk önskar alla medlemmar och blivande medlemmar en trevlig sommar.

Sommarhälsning 2018


Utbildning - certifierad säkerhetssamordnare

Offsäk kommer under hösten 2018 genomföra ännu en utbildning Certifierad säkerhetssamordnare. Kursdatum är 24-26 september samt 26-28 november. Utbildningen är som tidigare förlagd till Good Morning Hotel, Hägersten.


Läs mer om utbildningen här.


Anmälan gör du här. Länk till anmälningsblankett.


Presentationer från vårkonferensen

Här hittar du de flesta av föreläsarnas presentationer:


Henrik Lycke, Brå


Företagsseminarium, Combitech


Magnus Sahlgren, FOI


Företagsseminarium, 4C Strategies


Robin Andersson Malmros, Segerstedtinsitutet


Therese Frisell, Livsmedelsverket


Herman Geijer, Zombieöverlevnadsexpert


Nina Öberg, Omar Eriksson, 72 timmarAktuell Säkerhet

Offsäk har inlett ett samarbete med tidningen Aktuell Säkerhet. Föreningens ordförande Malin Ekblad kommer att ingå i tidningens Security Advisory Board. Detta består av representanter från organisationer och företag från branschen och i varje nummer av tidningen besvarar medlemmarna i detta aktuella frågeställningar inom säkerhetsområdet.


Dessutom kommer Offsäks medlemmar att få tidningen Aktuell Säkerhet. Skulle någon av våra medlemmar inte önska tidningen så meddela kansliet om detta så ser vi till att tidningen inte kommer. Detta innebär ju också att vi informerar tidningen om vilka som är våra medlemmar. Men som sagt, den som inte önskar detta meddelar kansliet på adressen kansliet@offsak.se 


Vårkonferensen 2018

Så har vi upplevt ännu en konferens. Drygt 60 personer deltog i konferensen. De flesta från kommuner men ett relativt stort antal, ca 30 st kom från våra medlemsföretag. 11 företag deltog som utställare.

Inom kort kommer presentationerna från föredragen att finnas här på hemsidan.


Vi hälsar också välkommen till höstkonferensen som i år äger rum den 13-14 november i Haninge. Alltså på samma plats som förra årets höstkonferens. Boka redan nu in datumen i almanackan. Inbjudan kommer efter sommaren. Välkomna!