Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga verksamheten samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Samarbetspartners

Välkommen till OffSÄK!

Aktuell Säkerhet

Offsäk har inlett ett samarbete med tidningen Aktuell Säkerhet. Föreningens ordförande Malin Ekblad kommer att ingå i tidningens Security Advisory Board. Detta består av representanter från organisationer och företag från branschen och i varje nummer av tidningen besvarar medlemmarna i detta aktuella frågeställningar inom säkerhetsområdet.


Dessutom kommer Offsäks medlemmar att få tidningen Aktuell Säkerhet. Skulle någon av våra medlemmar inte önska tidningen så meddela kansliet om detta så ser vi till att tidningen inte kommer. Detta innebär ju också att vi informerar tidningen om vilka som är våra medlemmar. Men som sagt, den som inte önskar detta meddelar kansliet på adressen kansliet@offsak.se 


Vårkonferensen 2018

Så har vi upplevt ännu en konferens. Drygt 60 personer deltog i konferensen. De flesta från kommuner men ett relativt stort antal, ca 30 st kom från våra medlemsföretag. 11 företag deltog som utställare.

Inom kort kommer presentationerna från föredragen att finnas här på hemsidan.


Vi hälsar också välkommen till höstkonferensen som i år äger rum den 13-14 november i Haninge. Alltså på samma plats som förra årets höstkonferens. Boka redan nu in datumen i almanackan. Inbjudan kommer efter sommaren. Välkomna!Utbildning för säkerhetssamordnare och motsvarande

Offsäk har under ett antal år genomfört en utbildning för säkerhetssamordnare. Utbildningen, certifierad säkerhetssamordnare, kommer i år att ordnas under hösten 2018. Datum med inbjudan kommer att annonseras under våren i så god tid att du som är intresserad ska kunna planera för ditt deltagande.


Inbjudan från SIS (Swedish Standards Institute)

Offsäks medlemmar bjuds in att delta i en workshop angående Totalförsvar och standarder den 22 januari. Se inbjudan här.


Höstkonferensen 2017

Höstkonferensen har just avslutats. Styrelsen vill tacka alla som deltagit för två engagerande och trevliga dagar. Här finns nu de flesta av föreläsarnas presentationer.


Föreläsarnas presentationer.

Föreläsarnas presentationer kan ni ladda ner genom att klicka på aktuell föreläsare.


Jan Hyllander Regeringskansliet

Per-Åke Mårtensson Försvarshögskolan

Helena Holmberg BID Gamlestaden Göteborg

Här finns projektets rapport.

Carl Önne MSB

Greta Berg SKL

Cocrisis företagsseminarium

Junglemap företagsseminarium


Samtidigt har arbetet med vårkonferensen 2018 påbörjats. Den äger rum den 6-7 mars 2018 i Göteborg. Boka in detta redan nu i er kalender. Program och anmälningsblankett kommer i början av 2018.


Välkomna till Göteborg!Mötesplats samhällssäkerhet.

OffSÄK är en av utställarna på “Mötesplats samhällssäkerhet” den 28-29 november på Kistamässan i Stockholm. Besök gärna vår monter på plats T:09.
Kanslichef på plats.

Efter många år som föreningens kanslichef har nu Ulf Hörnsten lämnat över till vår fd ordförande Lars Winberg.

På årsmötet i mars togs beslut om att skriva avtal med Lars Winberg som ny kanslichef för föreningen.

Vi tackar Ulf för hans engagemang i föreningen under alla år och ser samtidigt fram emot ett lika givande samarbete med vår nya kanslichef Lars. 

Kanslifunktionen nås på samma e-postadress som tidigare.


Malin Ekblad

Ordförande i Offsäk

Vårkonferensen 2017

Föreläsarnas presentationer.

Föreläsarnas presentationer kan ni ladda ner genom att klicka på aktuell föreläsare.

Peter Vidén försvarsmakten.

Mikael Ljungsten Eurosafe AB.

Sofia Karlsson Linköpings kommun.

Helena Carlsson Örebro kommun.

Meta Broddare 2Secure AB.

Greta Berg SKL.


Ny e-mail till OffSÄK

Från och med den 16 januari 2017 har OffSÄK ny mailadress. Den nya adressen är kansliet@offsak.se


OffSÄK:s höstkonferens 2016.

OffSÄK:s höstkonferens genomfördes den 8-9 november 2016, på Best Western Bromma.  Vi bjöds på många intressanta föreläsare och föreläsningar.

Nedan  finner ni föreläsarnas dokumentation.

Tommy Andersson Alna.

Hillevi Engström.

Eva-Marie Abrahamsson, MSB

Malin Ekblad / Ingrid Wall Trelleborgs kommun

Maria Åhrling utredare regeringskansliet

Viktoria Asp, FHS

Greta Berg SKL

Jørgen W. Frydnes, daglig leder på UtøyaOffSÄK:s vårkonferens 2016.

Vårkonferensen är nu genomförd med ett mycket positiva omdömen från både konferensdeltagare och utställare.

Föreläsarnas presentationer kan du ladda ner genom att klicka på respektive namn.

Dan Eliasson 

Peter Zerpe          

Magnus Dyberg Ek 

Greta Berg

Bertil Håkanson

Erik Nord

Lena Persson