Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete i offentlig verksamhet.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga verksamheten samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Samarbetspartners

Välkommen till OffSÄK!

Höstkonferensen 2019

Välkommen till Offsäks höstkonferens som i år genomförs den 5-6 november på Quality Hotel Winn i Haninge. Under rubriken Utbildningar/konferenser längst upp på sidan hittar du programmet och anmälningsblanketten.

Välkommen med din anmälan! Här finns programmet!


Utbildning - certifierad säkerhetssamordnare


Offsäk genomför under hösten 2019 ännu en utbildning Certifierad säkerhetssamordnare. Kursdatum är 30 september-2 oktober samt 2-4 december. Utbildningen är som tidigare förlagd till Good Morning Hotel, Hägersten.


Läs mer om utbildningen här.

Du hittar anmälningsblanketten under rubriken Utbildning/konferenser längst upp på sidan.Vårkonferensen 2019

Offsäks styrelse har beslutat att ställa in vårkonferensen som skulle ha ägt rum i Sundsvall den 7-8 maj. Den direkta anledningen var att vi tyvärr fick alldeles för få anmälningar. Styrelsen kommer naturligtvis att ta reda på vad detta berodde på genom att kontakta flera som deltagit vid tidigare konferenser.


Vi hopps att höstkonferensen som ska äga rum den 5-6 november i Haninge blir riktigt välbesökt.


Utbildning - certifierad säkerhetssamordnare


Offsäk genomför under våren 2019 ännu en utbildning Certifierad säkerhetssamordnare. Kursdatum är 18-20 mars samt 20-22 maj. Utbildningen är som tidigare förlagd till Good Morning Hotel, Hägersten.


Läs mer om utbildningen här.
Höstkonferensen 2018


Så har vi genomfört ännu en konferens. 13-14 november var ca 80 personer samlade i Haninge. Det var trevligt och givande och styrelsen vill tacka alla som deltog för att ni bidrog till den goda stämningen och den trevliga samvaron.

Presentationer från vårkonferensen 2018

Här hittar du de flesta av föreläsarnas presentationer:


Henrik Lycke, Brå


Företagsseminarium, Combitech


Magnus Sahlgren, FOI


Företagsseminarium, 4C Strategies


Robin Andersson Malmros, Segerstedtinsitutet


Therese Frisell, Livsmedelsverket


Herman Geijer, Zombieöverlevnadsexpert


Nina Öberg, Omar Eriksson, 72 timmarAktuell Säkerhet

Offsäk har inlett ett samarbete med tidningen Aktuell Säkerhet. Föreningens ordförande Malin Ekblad kommer att ingå i tidningens Security Advisory Board. Detta består av representanter från organisationer och företag från branschen och i varje nummer av tidningen besvarar medlemmarna i detta aktuella frågeställningar inom säkerhetsområdet.


Dessutom kommer Offsäks medlemmar att få tidningen Aktuell Säkerhet. Skulle någon av våra medlemmar inte önska tidningen så meddela kansliet om detta så ser vi till att tidningen inte kommer. Detta innebär ju också att vi informerar tidningen om vilka som är våra medlemmar. Men som sagt, den som inte önskar detta meddelar kansliet på adressen kansliet@offsak.se 


Vårkonferensen 2018

Så har vi upplevt ännu en konferens. Drygt 60 personer deltog i konferensen. De flesta från kommuner men ett relativt stort antal, ca 30 st kom från våra medlemsföretag. 11 företag deltog som utställare.

Inom kort kommer presentationerna från föredragen att finnas här på hemsidan.


Vi hälsar också välkommen till höstkonferensen som i år äger rum den 13-14 november i Haninge. Alltså på samma plats som förra årets höstkonferens. Boka redan nu in datumen i almanackan. Inbjudan kommer efter sommaren. Välkomna!