Anmälan konferens


Välkommen till OffSÄK:s vårkonferens. 

Konferensen genomförs den 6 och 7 mars 2018 på Hotell 11 och Eriksbergshallen i Göteborg.

Fyll i uppgifterna nedan och anmäl dig till konferensen.
Anmäl dig senast 5 februari 2018.

Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för logi med mera.OBS Fakturaadressen.


Vald konferens *  
Namn *  
Titel *  
Kommun/landsting/organisation/företag *  
Adress *  
Telefon *  
Postnummer *  
E-post *  
Ort *  
Ev refnr,/Scanid./Kst *  
Logi 5-6 mars
Logi 6-7 mars
Medlem? *  
Meddelande