Hur lång tid efter dödsfallet ska en kremering äga rum?

I Sverige har vi vissa begravningsregler som man måste ta hänsyn till i samband med att man ska planera för och anordna en begravning. Oavsett vem det är som ansvarar för detta planerande, när dödsfallet inträffade och vilka möjliga önskemål som kan finnas måste man alltså komma ihåg att det finns vissa krav som bara måste uppfyllas. 


Ett sådant krav är att kremeringen ska ske inom en månad efter det att dödsfallet inträffat. För att kremeringen ska få äga rum krävs det dock att du har ett intryg från Skatteverket. 

Vill man ha en begravningsceremoni efter kremeringen brukar man ha det i samband med ursättningen – även kallat gravsättning av urnan. Men det är även möjligt att ha begravningsceremonin före kremeringen, det beroende på vad man föredrar. Oavsett ska ursättning ske inom ett år från kremeringen.

Alternativ för ursättning

När det kommer till själva ursättningen finns det flera sätt man kan gå tillväga på. Man kan välja att begrava urnan (sänka ner) med den avlidnes aska antingen i en urngrav, i en askgravlund eller i en minneslund. 

Vill man inte göra en traditionell ursättning, det vill säga begravning och nersänkning av urnan i jorden, kan man även välja att sprida eller strö askan i naturen eller i havet. Något du däremot måste vara medveten om att det för att få strö eller sprida askan i naturen så krävs det att du har ett visst tillstånd från Länsstyrelsen.