Hur ser askan ut efter kremering?

Om man väljer att kremera den avlidne innebär alltså det att man vill att den avlidnes kropp ska brännas till aska. Detta görs i ett specifikt krematorium – i Göteborg görs det i Göteborgs Krematorium – i speciella kremationsugnar. Här finns det ett krav från krematoriet som säger att den avlidne måste kremeras i en kista. 

Efter att bränningsprocessen är genomförd kommer askan från den avlidnes kropp att samlas upp, för att sen hällas ner i urnan som valts. Därefter är det upp till de nära anhöriga eller ansvariga planerare att ta ställning till huruvida askan ska bevaras i urnan och gravsättas i marken, eller om askan ska spridas någonstans.

Så bildas askan 

Men hur ser då denna aska, som man begraver, ut egentligen? Vad består den av? Det är inte helt enkelt att förklara då en kremering är en rätt komplicerad process innehållande flera olika steg.

Beroende på om det endast är den avlidnes kropp som bränns, eller om den avlidne kremeras i en kista, kommer innehållet i askan se lite olika ut. I och med att kremeringsugnarna är så pass varma kommer också stora delar av materialet förbrännas och ångas ut som avgaser innan det att man får fram själva askan. 

Det som förbränns och blir till avgaser är det organiska materialet i kroppen – vilket är ca 33% – och i den möjliga träkistan. De ca 60% vatten som vår kropp består av kommer också ångas ut. Det är sen de resterande ca 6%, det vill säga kroppens mineralämnen från skelettet, som är det som bildar askan. Det i kombination med de få askämnen som kistan innehåller.

Vad innehåller askan?

Kort sagt kan man alltså säga att askan som blir efter en kremering är kroppens mineralämnen, främst från skelettet. Har man valt att kremera kroppen i en kista kommer även mineralämnena som kan finnas i kistan att hittas i askan. Detta är dock ofta en väldigt liten mängd. 

Värt att nämna är dock att innan man häller denna aska i urnan så ser man till att avlägsna föremål som inte förbränts. Det kan handla om skruvar från kistan, proteser, och så vidare. Därefter mals askan ner den till en typ av finkornig sand. Sandkornen får en storlek på ca 2,5mm vilket innebär att den färdiga askan är otroligt fin, nästan stoftsliknande.