Kremeringsprocessen

Att förlora en nära anhörig är ofta otroligt ledsamt och tungt. Det är många känslor som ska bearbetas, samtidigt som man måste ta itu med alla de praktiska saker som ska fixas med. Inte minst ska man planera och anordna en begravning för den avlidne. Där kan det vara rätt mycket att tänka på. 

Beroende på om ni väljer jordbegravning eller kremering kan dock processerna variera. Handlar det om en kremering kommer själva processen att äga rum i ett krematorium. Gäller det en kremering i Göteborg kommer kremeringsprocessen äga rum i Göteborgs krematorium. 

Om en kremering är aktuellt ser kremeringsprocessen ungefär ut på följande sätt:

  1. Den avlidnes kropp placeras i en utvald kista. Innan kremeringen ser man dock till att avlägsna föremål som insulindosor, pacemaker och liknande. Det vill säga föremål som opererats in i kroppen. 
  2. Kistan, med den avlidnes kropp, placeras i en av krematoriets kremationsugn. 
  3. Med en temperatur på ca 700-900 grader tar det mellan 70-90 minuter innan kroppen och kistan blivit till aska.  
  4. När kremeringen är klar ser man till att avlägsna de föremål som möjligen inte förbrändes under processen. Det kan handla om föremål som skruvar och spikar, eller olika proteser. 
  5. Askan som nu är kvar samlas ihop och mals till en otroligt finkornig sand, som ett stoft. Detta sker i en så kallad askberedare. 
  6. När askan är färdigmald hälls den ner i den utvalda urnan. Det oftast tillsammans med en identifikationsbricka. 
  7. Nu är det fritt fram för er att gravsätta askan i urnan, eller att sprida askan på önskad plats.