Om OffSÄK

Föreningen för trygghets- säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet, är en intresseorganisation för oss som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i offentlig sektor.

Föreningen bildades 1991 och verkar i medlemmarnas intresse genom omvärldsbevakning, konferenser, utbildning samt inte minst i nätverk som består av medlemmar, organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post & Telestyrelsen med flera.

Ett av föreningens viktigaste nätverk är det med försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, leverantörer inom området där den kompetens och kunskap finns som vi är beroende av i vårt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor inom offentlig sektor.