Bli en del av OffSÄK

OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i risk-,
beredskaps- och säkerhetsarbetet inom den offentliga sektorn. Det vill säga säkerhetschefer,
risksamordnare, försäkringshandläggare, räddningspersonal men vänder sig
också till kommun-/stads-/landstingsdirektörer och andra som har ett övergripande
ansvar för den offentliga verksamheten.

Du kan teckna ett individuellt medlemskap, ett företagsmedlemskap eller ett kollektivt myndighets- och organisationsmedlemskap. Läs mer om de olika medlemsformerna under rubrikerna ovan.


Bli medlem – anmäl dig här!

Namn *  
Postnummer *  
Ort *  
E-post *  
Ev. referensnummer *  
Telefon *