Kansli

Winberg Konsult fungerar som föreningens kansli.

Kansliet sköter all medlemsadministration, medlemsservice, ekonomi samt håller i alla aktiviteter som genomförs åt föreningen.

 

När det gäller samverkansfrågor och utbildning vänder man sig också till kansliet.


OffSÄK:s kanslichef:
Lars Winberg
Mobil: 0733-46 20 68

E-post: kansliet@offsak.se


Adress kansli:
OffSÄK
Birkavägen 19 

182 55 Djursholm