OffSÄK erbjuder

OffSÄK har till uppgift att främja och sprida kunskap om säkerhets- och trygghetsrelaterade ämnen i den offentliga sektorn på alla nivåer.

OffSÄK erbjuder säkerhetsutbildningar för offentlig verksamhet, skräddarsydda utbildningspaket, två årliga och välbesökta konferenser, seminarier och frukostmöten.