Vad kostar en kremering?

En annan lag som finns i Sverige, och som alla som är folkbokförda i landet måste följa, är att vi betalar en begravningsavgift. Det oavsett om man är anställd eller egenföretagare, oavsett ålder, oavsett hur länge man varit folkbokförd i Sverige, och så vidare. Alla ska betala en begravningsavgift. 

Detta för att man sen ska kunna använda dessa pengar för att betala av vissa av de kostnader som uppstår i samband med en begravning. Detta gäller då alltså även vid en kremering. Specifikt för just kremeringar är dock att den för svenska medborgare är kostnadsfri. 

Väljer ni att genomföra en kremering för den avlidne kommer ni själva därmed inte behöva stå för några av de kostnader som själva kremeringen innebär. Utan detta täcks av den begravningsavgift vi betalar. Det ni däremot kan behöva stå för själva är kostnaden för kistan. Ni får även själva stå för kostnaden för begravningsceremonin.

En genomsnittlig kremering kostar cirka 10 000 kr, men det varierar självklart beroende på vilka tjänster du väljer till runt om själva kremeringen. Du behöver stå för kostnaderna kring kista, urna, transport och andra kostnader kring själva ceremonin. För att få pris på kremering i Göteborg kan du besöka Fenix Begravningsbyrå Göteborg.